Hej konst!

Min kurs ”Hej konst” går ut på att ge deltagarna möjlighet att finna lusten och att uttrycka sina känslor i målningar.Eleverna skall lära sig mer om mångkulturell konsthistoria och konststilar. De får lära sig färgernas samspel med musik och komposition.